Yao Yongzhen & Zhang Qingqing wedding in Bali at Blue Point Chapel, September 17, 2010